Maria & Kenneth

28.07.2020

Lørdag 01.08.2020 gifter vi oss i Brønnøy kirke. Maria Kristine Valan og Kenneth Volden