Kari Johansen

26.08.2020

Vår kjære mamma og Besta fyller 80 år 28.08. Vi gratulerer med stordagen. Hilsen Sølvi, Børge og Kato m/familie
Jubilanter