Hjertelig takk

15.09.2021

for all deltagelse, omtanke og blomster i forbindelse med Petter Olav Strand sin bortgang. Familien
Takk etter dødsfall