Tusen takk

En varm takk for all vennlig deltakelse og omsorg ved Emelie Sofie Einvolds bortgang og begravelse. Takk for blomster og kranser til båren. Takk til hjemmesykepleien for god omsorg og pleie. Jan Einvold med familie

Publiseringsdato 20.03.2022
Takk etter dødsfall