Urnenedsettelse

12.07.2020

Takk for all omsorgsfull oppmerksomhet ved Siri Dick Henriksens bortgang 23. april. Urnen med asken hennes blir satt ned på Brønnøy kirkegård fredag 17. juli kl. 13:00. Det blir en enkel seremoni ved graven. De som ønsker å delta er hjertelig velkommen. Hilsen Bård og Ulf for familien.
Takk etter dødsfall