Inger Skjæran Moe

Hjerteligste gratulasjoner på 85-års dagen 7.august. Hilsen Elin, Ragnhild, Guri og Paul

Publiseringsdato 04.08.2023
Jubilanter