Tusen takk

En varm takk for all vennlig deltakelse og omsorg ved Jan Richard Einvold’s bortgang og begravelse. Takk for blomster og kranser til båren. Takk til bogruppe 4 og Hestvadet omsorgsbolig for god pleie og omsorg. Sigmund, Margunn, Anny og Rune m/familier.

Publiseringsdato 04.06.2024
Takk etter dødsfall