Hjertelig takk

for all omtanke, alle blomster, pengegaver og vennlig deltakelse ved Kjell Olav Sørgård sin begravelse. En spesiell takk til personalet ved Hjemmesykepleien i Sømna samt kreftsykepleier Bente Holm for all støtte og omsorg i en vanskelig tid. Sissel med familie

Publiseringsdato 14.08.2023
Takk etter dødsfall