Hjertelig takk

Varm takk for all omtanke, gode ord og blomster i forbindelse med Steinar Klausmarks bortgang og begravelse. Randi, Maria og øvrige familie.

Publiseringsdato 23.08.2023
Takk etter dødsfall